Gyenis Balázs, az MTA BTK Filozófiai Intézet "Fizika filozófiája" kutatócsoportjának tudományos munkatársa, nyílt pályázaton elnyerte a London School of Economics Filozófia, logika, és tudományos módszer tanszékének "Fellow in Philosophy of Physics" pozícióját, és így szeptembertől Londonban folytatja kutatómunkáját, ahol a 2018/19-es tanévben két tudományfilozófia tárgyat fog oktatni az LSE diákjainak. Gratulálunk!

Tuboly Ádám Tamás "Otto Neurath Angliában: a logikai empirizmus kitervelt rekonstrukciója" című pályázata elnyerte az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program támogatását. A kutatás kiinduló problémája, hogy miközben a kortárs filozófiatörténeti kánon javarészt Rudolf Carnap kapcsán tárgyalja az úgynevezett analitikus filozófia történetét, Angliában és a kontinensen sokkal inkább Otto Neurath volt az, aki konkrét szervezői és publikációs tevékenységével próbálta meg alakítani a filozófiai problémák és kérdések feldolgozásának irányát. A kutatás a Neurath angliai évei kapcsán felmerülő kérdéseket igyekszik tematizálni (biográfiai, filozófiatörténeti, filozófiai), az összefüggéseket kimutatni, illetve mindezt egy tágabb kontextusba ágyazni, nevezetesen az analitikus filozófia huszadik századi történetébe.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai