Az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja és az MTA PAB II. Szakbizottság Filozófiai Munkabizottsága konferenciát szervez Intézetünk kutatójának, Tőzsér Jánosnak egy hónapja a Kalligram Kiadó gondozásában megjelent Az igazság pillanatai című könyvéről.
 
A konferencia időpontja: 2019. 01. 17-18.
A konferencia helyszíne: MTA PAB Székház, Pécs, Jurisics Miklós u. 44.
Program:
január 17. (csütörtök):

12:00-12:30: Tőzsér János: Mit szeretnék tanulni Tőletek ezen a konferencián?
12:30-13:00: Schmal Dániel: A truizmusok és a filozófia
13:00-13:30: Demeter Tamás: A filozófia nem episztemikus vállalkozás
13:30-15:00: Ebéd
15:00-15:30: Lautner Péter: A filozófia mint episztemikus vállalkozás. A szkeptikus diagnózis
15:30-16:00: Bárány Tibor: Várj egy pillanatot, János! A filozófiai problémák megoldása mint episztemikus vállalkozás
16:00-16:30: Bekő Éva: Metafizikai igazságok és a szenvedés megszűnése: az ind filozófia mint episztemikus vállalkozás és mint terápia
16:30-17:00: Kávészünet
17:00-17:30: Szolcsányi Tibor: Önreflexív racionalitás és metafilozófiai szkepszis
17:30-18:00: Nemes László: Szókratész és az igazság pillanatai
18:00-18:30: Pöntör Jenő: Az igazság pillanatai?
január 18. (péntek):
10:00-10:30: Márton Miklós: Miért lehetünk meta-metaszkeptikusok? A disszenzusból vett érv kritikája
10:30-11:00: Réz Anna: Mennyire vagyunk szkeptikusak?
11:00-11:30: Pete Krisztián: Józan ész és a filozófia szerepe
11:30-12:00: Kávészünet
12:00-12:30: Gébert Judit: Nézetkülönbségek a közgazdaságtanban
12:30-13:00: Gyarmathy Ákos: Episztemikus vonzalom és bizonyosság Tőzsér János metafilozófiájában
13:00-13:30: Dombrovszki Áron: A metafilozófiától a tudománypolitikáig
13:30-15:00: Ebéd
15:00-15:30: Bernáth László: Miért tanulságos Tőzsér dogmatikus szkepticizmusa?
15:30-16:00: Komlósi Andrea: Episztemikus skizofrénia és szubjektív igazolás
16:00-16:30: Hankovszky Tamás: A disszenzus értéke
16:30-17:00: Kávészünet
17:00-17:30: Herpai Csaba: Episztemikus vállalkozások
17:30-18:00: Kocsis László: Filozófia konkluzív érvek nélkül. Mit jelent eljutni az "episztemikus édenbe"?

Hörcher Ferenc – más megbízatása miatt - 2018. december 31-ével lemondott az MTA BTK Filozófiai Intézet igazgatói feladatköréről, melyet hat éven át, 2013. január 1. óta töltött be. Tudományos tanácsadóként félállásban a Filozófiai Intézet kutatója marad.

2018. december 13-án kerül sor a Vilniusi Gediminas Műszaki Egyetem Filozófia és Kommunikáció Tanszékén a Conception of Creative City within Central Europe. Historical Images and Empirical Indices című litván-magyar akadémiai bilaterális kutatási projektet záró műhelykonferenciára. A részletes programot lásd itt, magyar résztvevők előadásainak összefoglalóját lásd itt.

Szontagh Gusztáv emléktábláját avatta a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács a filozófus szülőhelyén, Csetneken, 2018. november 28-án. Az esemény sajtóvisszhangját lásd itt, intézetünk munkatársának, Mester Bélának nyomtatásban is megjelent avatóbeszédét itt.

A mellékelt képeken sorrendben: Ladislav Belányi csetneki polgármester üdvözli az egybegyűlteket; Mester Béla, az MTA BTK Filozófiai Intézetének munkatársa elmondja avatóbeszédét, amelyet Mészáros András professzor, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke fordít szlovákra; Mészáros András, Ladislav Belányi, Mester Béla és Morvai Tünde, az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője leleplezik az emléktáblát; Morvai Tünde és Mészáros András a táblával; Mészáros András, Ladislav Belányi és Mester Béla a táblával; a csetneki evangélikus gyülekezet lelkésze, Jana Ilčisková (a jobb szélen).

szontagh1   szontagh2   szontagh3   szontagh4   szontagh5   szontagh6   szontagh7

Az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja szeretettel meghív minden érdeklődőt

Dr. Charles T. Wolfe (University of Ghent)
"Vitalism and the Metaphysics of Life: The Discreet Charm of Eighteenth-Century Vitalism"

című előadására.

Időpont: 2018. december 10., 16 óra
Helyszín: MTA BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai