2018. december 13-án kerül sor a Vilniusi Gediminas Műszaki Egyetem Filozófia és Kommunikáció Tanszékén a Conception of Creative City within Central Europe. Historical Images and Empirical Indices című litván-magyar akadémiai bilaterális kutatási projektet záró műhelykonferenciára. A részletes programot lásd itt, magyar résztvevők előadásainak összefoglalóját lásd itt.

Szontagh Gusztáv emléktábláját avatta a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács a filozófus szülőhelyén, Csetneken, 2018. november 28-án. Az esemény sajtóvisszhangját lásd itt, intézetünk munkatársának, Mester Bélának nyomtatásban is megjelent avatóbeszédét itt.

A mellékelt képeken sorrendben: Ladislav Belányi csetneki polgármester üdvözli az egybegyűlteket; Mester Béla, az MTA BTK Filozófiai Intézetének munkatársa elmondja avatóbeszédét, amelyet Mészáros András professzor, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke fordít szlovákra; Mészáros András, Ladislav Belányi, Mester Béla és Morvai Tünde, az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője leleplezik az emléktáblát; Morvai Tünde és Mészáros András a táblával; Mészáros András, Ladislav Belányi és Mester Béla a táblával; a csetneki evangélikus gyülekezet lelkésze, Jana Ilčisková (a jobb szélen).

szontagh1   szontagh2   szontagh3   szontagh4   szontagh5   szontagh6   szontagh7

Az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja szeretettel meghív minden érdeklődőt

Dr. Charles T. Wolfe (University of Ghent)
"Vitalism and the Metaphysics of Life: The Discreet Charm of Eighteenth-Century Vitalism"

című előadására.

Időpont: 2018. december 10., 16 óra
Helyszín: MTA BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Kovács Gábor és Mester Béla előadást tartanak az MTA Veszprémi Területi Bizottsága által szervezett Ausztria és Magyarország a dualizmus válságától a versailles-i békerendszerig – kihívások és válaszok című konferencián. A konferencia programját lásd itt, az előadások összefoglalóit pedig itt. Az MTA TK munkatársaival közösen szervezett szekció egy tervezett közös nemzetközi kutatás előmunkálataiba illeszkedik.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete 2018. december 6-án, csütörtökön 9 órai kezdettel
 
Eszmék és tények

címmel emlékkonferenciát szervez Mihelics Vid halálának 50. évfordulójára.

Helyszín: MTA BTK Filozófiai Intézet, Budapest, Tóth Kálmán utca 4., 7. emelet, Trapéz terem

A konferencia programja itt olvasható.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai