Az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja szeretettel meghív minden érdeklődőt az alábbi konferenciára:
 
The 45th Annual Hume Society Conference
 
A konferencia weboldala és részletes programja itt érhető el.

A rendezvény helyszíne: MTA BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
A rendezvény időpontja: 2018. július 23-27.

Az MTA BTK Filozófiai Intézetének küldetése, hogy az MTA alapítójának, Széchenyi Istvánnak szellemiségét követve ápolja a magyar filozófiai kultúrát és nyelvet, ennek részeként kutatásokat végezzen az egyetemes filozófiatörténet és a filozófia különböző diszciplinái terén, azok eredményeit a nemzetközi szakma számára hozzáférhetővé tegye; a filozófia nemzetközi eredményeit magyar nyelvű filozófiai alkotásokkal, a klasszikus és jelentősebb kortárs filozófiai művek lefordításával közvetítse a magyar kultúra számára. Az Intézet a filozófia történetileg kialakult sokszínűségét elismerve az általánosan elfogadott filozófiai irányzatokat és álláspontokat egymással egyenrangúnak tekinti.

Az intézet 2016. áprilisában elfogadott teljes kutatási stratégiája itt tekinthető meg.

Tuboly Ádám Tamás "The 1940-45 Neurath-Carnap correspondence and its philosohical significance" címmel tart Jordi Cat-tel (Indiana University) közös előadást a HOPOS 2018 kongresszuson, mely 2018 július 9-12. között kerül megrendezésre Groningenben. A konferencia programja itt tekinthető meg.

Szabó Gábor "What is quantum contextuality, and what is not?" címmel tart előadást a július 10. és 13. között megrendezésre kerülő The 19th UK and European Conference on Foundations of Physics c. konferencián, az Utrechti Egyetemen. Ugyanitt Gömöri Márton "Why do initial conditions in an actual sequence of experiments approximately follow the uniform distribution over phase space with respect to the Lebesgue measure?" címmel tart előadást.

Bernáth Lászlónak, az MTA BTK Filozófia Intézet fiatal kutatójának „A morális felelősség forrása“ című pályázata elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Ösztöndíjának támogatását a 2018 szeptemberétől 2021 augusztusáig terjedő időszakra. A kutatás elsődleges célja a morális felelősségnek egy olyan elméletét kidolgozni, amely etikai alapelvekből kiindulva érvel amellett, hogy csakis döntéseinkért és azok következményeiért lehetünk morálisan felelősek. A kutatás újszerűségét az adja, hogy a morális felelősség döntésközpontú elméletei elsősorban gondolatkísérletekre és metafizikai érvekre támaszkodnak; a szakirodalomban etikai érveket eddig éppen arra használták, hogy a döntésközpontú elméletek alternatíváit támasszák alá. A kutatás a közvetlen és közvetett morális felelősség, a hibáztatás és a kontroll fogalmainak elemzésén keresztül olyan kérdésekre is kitér, minthogy a legújabb neuropszichológiai kísérletek mennyiben kérdőjelezhetik meg a morális felelősség létezését, illetve, hogy a morális felelősség összeegyeztethető lehet-e a természeti törvények determinisztikusságával.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai