A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában

Szervezők:
MTA BTK Filozófiai Intézet Ismeretelméleti és Filozófiatörténeti Csoport
Laki János és Székely László

Hely és időpont: MTA Vasarely Terem, 2014. november 11.

9.30-9.35: A konferencia megnyitója
9.35-10.20: Bodnár M. István (ELTE BTK): „Csillagászat és természetfilozófia: Ptolemaiosz, Geminosz, Hipparkhosz (és Arisztotelész)”
10.20-10.30: Szünet
10.30-11.00:: Zsoldos Endre (MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet):
„Kopernikusz előtt: bolygómozgások a középkorban”
11.00-11.30: Kutrovátz Gábor (ELTE TTK): "Kopernikusz érvei a heliocentrikus hipotézis mellett”
11.30-11.40: Szünet
11.40-12.10: Láng Benedek (BME): „A kopernikuszi fordulat vitatott mágikus forrásai”
12.10-12.40: Farkas Gábor Farkas, (OSZK): "Kopernikusz és az olvasók"

14.00-14.45: Balázs Lajos (MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet):
„Köveligethy Radó és az asztrofizika forradalma”
14.45-15.00: Szünet
15.00-15.30: Zemplén Gábor Áron (BME): „Kopernikusztól Newtonig, avagy a Kora Modernben mikorra vált egy forradalmi könyv megírhatóvá?”
15.30-16.00: Laki János (MTA BTK, Filozófiai Intézet): „Szemünk által homályosan. Galilei és a kopernikuszi kozmológia természetfilozófiai következményei.”
16.00-16.30: Székely László (MTA BTK Filozófiai Intézet): „A kopernikuszi fordulat radikalizációja Giordano Bruno kozmológiájában”

Szabó Gábor "On Bell's notion of local causality in local classical and quantum theory" címmel tart előadást november 2-án a Harvard Egyetem Filozófia Tanszékén, valamint "Local causality for philosophers" címmel november 6-án a Philosophy of Science Association idei chicagoi konferenciáján. A konferencia programja itt megtekinthető.

Hörcher Ferenc október 23-án Poznanban tart előadást az Adam Mickiewicz University által szervezett "Theoretical Schools and Methodological Approaches in Contemporary European Political Science" nemzetközi konferencián. Előadásának címe: History of Political Thought and Political Philosophy. A konferencia programja itt olvasható.

A németországi Siegen egyetemén rendezett "Oskar Becker: Grundlegung von Mathematik und Geometrie im Kontext von Phänomenologie und Lebensphilosophie" c. workshopon (2014. okt. 15-16.) tart előadást Varga Péter András. Az esemény programja itt megtekinthető.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai