1989-ben írta alá a Japan Shipbuilding Industry Foundation és a Magyar Tudományos Akadémia azt a megállapodást, amelynek keretében megalakult az MTA-Sasakawa Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány (SYLFF). Támogatásával eddig összesen 161 hazai ösztöndíjas folytathatta társadalomtudományi kutatásait. Az évente egy alkalommal meghirdetett pályázaton tíz hónapos ösztöndíjat lehet elnyerni. Az évforduló alkalmából emlékülést szervezett a Magyar Tudomány Ünnepe keretében az MTA-SYLFF Titkársága.

Az eseményről, melyen Hörcher Ferenc, az MTA BTK Filozófiai Intézetének az ösztöndíjat több alkalommal is elnyert igazgatója is részt vett, bővebben itt olvashat.

A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában

Szervezők:
MTA BTK Filozófiai Intézet Ismeretelméleti és Filozófiatörténeti Csoport
Laki János és Székely László

Hely és időpont: MTA Vasarely Terem, 2014. november 11.

9.30-9.35: A konferencia megnyitója
9.35-10.20: Bodnár M. István (ELTE BTK): „Csillagászat és természetfilozófia: Ptolemaiosz, Geminosz, Hipparkhosz (és Arisztotelész)”
10.20-10.30: Szünet
10.30-11.00:: Zsoldos Endre (MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet):
„Kopernikusz előtt: bolygómozgások a középkorban”
11.00-11.30: Kutrovátz Gábor (ELTE TTK): "Kopernikusz érvei a heliocentrikus hipotézis mellett”
11.30-11.40: Szünet
11.40-12.10: Láng Benedek (BME): „A kopernikuszi fordulat vitatott mágikus forrásai”
12.10-12.40: Farkas Gábor Farkas, (OSZK): "Kopernikusz és az olvasók"

14.00-14.45: Balázs Lajos (MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet):
„Köveligethy Radó és az asztrofizika forradalma”
14.45-15.00: Szünet
15.00-15.30: Zemplén Gábor Áron (BME): „Kopernikusztól Newtonig, avagy a Kora Modernben mikorra vált egy forradalmi könyv megírhatóvá?”
15.30-16.00: Laki János (MTA BTK, Filozófiai Intézet): „Szemünk által homályosan. Galilei és a kopernikuszi kozmológia természetfilozófiai következményei.”
16.00-16.30: Székely László (MTA BTK Filozófiai Intézet): „A kopernikuszi fordulat radikalizációja Giordano Bruno kozmológiájában”

Szabó Gábor "On Bell's notion of local causality in local classical and quantum theory" címmel tart előadást november 2-án a Harvard Egyetem Filozófia Tanszékén, valamint "Local causality for philosophers" címmel november 6-án a Philosophy of Science Association idei chicagoi konferenciáján. A konferencia programja itt megtekinthető.

Hörcher Ferenc október 23-án Poznanban tart előadást az Adam Mickiewicz University által szervezett "Theoretical Schools and Methodological Approaches in Contemporary European Political Science" nemzetközi konferencián. Előadásának címe: History of Political Thought and Political Philosophy. A konferencia programja itt olvasható.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai