A BTK Filozófiai Intézet "Ki a jelentős magyar filozófus? Relevanciakritériumok és kánonalkotás a 19-20. századi magyar filozófia történetírásában" címmel konferenciát szervez, melyre olyan előadók jelentkezését várjuk, akik a tizenkilencedik és a huszadik századi magyar filozófia történetéből választott esettanulmány alapján vagy közvetlen módszertani irányultságú előadásban foglalkoznak azokkal a problémákkal, melyeket a filozófusi teljesítmény történetírói értékelése, a történetírói szelekció és narratívaszervezés, valamint a kifejezetten az erre a dilemmára reflektálni próbáló modern filozófiatörténet-írói módszertanok vetnek fel a magyar filozófiatörténet kontextusában, kezdve a tizenkilencedik század elején szerveződő professzionális filozófiai élettől (Kant-vita, Hegel-vita) egészen 1989-ig.

További információk a konferenciafelhívásban található.

CFP Ki a jelentos magyar filozofus 2019 WEB

Szabó Gábor "Commutativity, simultaneous measurability, and contextuality in the Kochen-Specker arguments" címmel tart előadást a szeptember 11. és 14. között megrendezésre kerülő 7th Biennial Meeting of the European Philosophy of Science Association c. konferencián, a Genfi Egyetemen. Ugyanitt Gömöri Márton "A Causal Account of Initial Distributions" címmel tart előadást.

Az MTA Tudomány és Technikatörténeti Állandó Bizottságának megalapításra került Pólya György Heurisztikai Albizottsága és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja konferenciát szervez

2nd International Conference on Heuristics: Motivating, Orienting and Modeling Invention

címmel. A konferencia fókuszában  a heurisztika pszichológiai problémái, az innovatív magatartás motivációja, a felfedezés számítógépes támogatása és az innovatív gondolkodás modellálásának kérdései állnak.

Időpon, helyszínt: 2019. augusztus 30. – szeptember 1., Balatonfüred

További információ és részletes program a konferencia weblapján érhető el.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai