Az MTA BTK Filozófiai intézetének vendége lesz Rafał Smoczyński a Lengyel Tudományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai Intézetéből (Varsó). Vendégünk 2018. május 29-én, kedden délelőtt 11 órakor tart előadást intézetünkben, a Trapéz teremben. Az előadás címe:

The intelligentsia habitus in the upward social mobility of the Polish migrants in the UK

Az előadás összefoglalója itt érhető el. A rendezvényre a Lengyel és a Magyar Tudományos Akadémia bilaterális programja keretében, Az értelmiség szerepe a kollektív identitások megteremtésében Lengyelországban és Magyarországon a 19. és 20. században című kutatási program részeként kerül sor.

A MTA BTK Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Margócsy Dániel (Cambridge):
Olvassuk Vesaliust hétszázszor! Szex és anatómia a kora újkorban

című előadására.

Absztrakt:

Vesalius Fabricája rakta le a modern anatómia alapjait, és hosszú évszázadokra meghatározta a modern orvostudomány fejlődését. Ennek ellenére keveset tudunk arról, hogy hogyan olvasták a Fabricát a korban. Előadásomban beszámolok a Vesalius cenzus eredményeiről, és összefoglalom, hogy mit lehet megtudni a Fabrica recepciójáról, ha megvizsgáljuk az első két fóliáns kiadás (1543 és 1555) több mint hétszáz fennmaradt példányát. A Fabrica drága könyv volt. Ez a tény meghatározta, hogy kik tudtak hozzáférni a könyvhöz a XVI. században: elsősorban gazdag (és férfi) orvosok, akik azért nyúltak a könyvhöz, hogy megtudják, hogyan működnek a nemi szervek.

Időpont: 2018. május 29., kedd 16 óra
Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az MTA BTK Filozófiai Intézet Morál- és Politikafilozófiai Kutatócsoportja szeretettel meghív minden érdeklődőt a

1968 és a magyar filozófia

című konferenciájára.
 
Időpont: 2018. június 1-2.
Helyszín: MTA HTK Budapest, 1097 Tóth Kálmán utca 4.

Program:
 
Június 1. péntek
helyszín: K épület földszint 11. terem
 
9.40-10.00 Megnyitó:
Hörcher Ferenc (igazgató, MTA BTK FI)
és Szücs László Gergely (MTA BTK FI) a konferencia szervezője
 
10.00-10.50  Plenáris előadás: Heller Ágnes (prof. emer.): A jó és rossz illúziók különbségéről
10.50-11.40  Plenáris előadás: Weiss János (PTE BTK FMI): Elővételező forradalom vagy látszatforradalom?
Kávészünet
 
12.00-12.30  Perecz László (BME): Ellenfelekből szövetségesek? Lukács és Bibó az újbaloldalról
12.30-13.00  Szücs László Gergely (MTA BTK FI): A sztálinizmus tovább él. Lukács György az emberhez méltó élet és a létező szocializmus antagonizmusáról
13.00-13.30  Kiss Viktor (Corvinus PTI, PTI TEM): Lukács György ideológia-fogalma az Ontológiában
Ebédszünet
 
14.30-15.00  Takács Ádám (ELTE BTK): Az Althusser eset. Marx, Lukács és az ideológia 1968-ban Magyarországon
15.00-15.30  Losoncz Márk (Belgrádi Egyetem - Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet):
A praxisfilozófiától a Karl Marx Vörös Egyetemig. 1968 Jugoszláviában
15.30-16.00  Kovács Gábor (MTA BTK FI): A radikális szükségletek problémája az Überhaupt-könyvben
16.00-16-30  Grósz Eszter (MTA, PTE): Az idézőjel talánya Márkus György Marxizmus és "Antropológia" című tanulmányában
Kávészünet    
 
17.00-17.30  Vajda Mihály (prof. emer.): Néhányan végre megértettünk valamit (távollétében az előadását felolvassuk)
17.30-18.00  Kardos András (LA): Az "életforma forradalom" fogalma a Családforma és kommunizmus c. tanulmányban
18.00-18.30  Sümegi István (NYME): Evidenciafogyatkozás. Vajda Mihály pre- és poszthatvannyolcas írásairól – számottevő tanulságok nélkül
 
Június 2. szombat
helyszín: Filozófiai Intézet, 7. emelet „Trapéz” terem
 
10.00-10.50  Plenáris előadás: Szabó Tibor (prof. emer.): A francia '68 - egy magyar egyetemista szemével
10.50-11.20  Apor Péter (MTA BTK TTI): Nemzedéki mozgósítás: 1968 jelentése Magyarországon
Kávészünet    
 
11.40-12.10  Nagy Péter Tibor (WJLF): 1968 szellemi aktorainak láthatósága Budapestről - Tudományszociológiai elemzés
12.10-12.40  Csizmadia Ervin (MTA PTI): A magyar demokratikus ellenzék kialakulásának első stációi: 1968 és 1973
12.40-13.10  Krausz Tamás (ELTE BTK): Lukács szocializmus-felfogása 1968 tükrében (távollétében az előadását felolvassuk)
13.10-13.40  Bartha Eszter (ELTE BTK): 1968 és az ún. "munkásellenzék": Egy politikai vita társadalomtörténeti háttere
Ebédszünet
   
14.40-15.10  Mester Béla (MTA BTK FI): Az emberi cselekvés és a nyelv labirintusai. Bretter György esszéi és a róluk szóló diskurzus
15.10-15.40  Golden Dániel (MTA BTK FI): A tudomány autonómiája. Lakatos Imre londoni levele
15.40-16.10  Szalai Zoltán (MCC): Szilasi Vilmos hatása a Münsteri iskola tagjaira és azok 68-al kapcsolatos felfogására
16.10-16-40  Tallár Ferenc (prof. emer.): A szabadság igézetében. 68-tól a neoliberális fordulatig
Kávészünet  
 
17.00-18.15  Záró program: André Libik: „Fünf Finger sind eine Faust“  (dokumentumfilm)
Egy magyar filmes a német újbaloldalról
18.15. Konferencia zárás.

Az MTA BTK Filozófia Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt a

Science Studies in Budapest 2

című konferenciára.

Időpont: 2018. június 5.
Helyszín: MTA BTK Filozófia Intézet, 1097 Budspest, Tóth Kálmán u. 4, 7. em., B.7.16

A konferencia holnlapja ide, plakátja pedig ide kattintva érhető el.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai