Pöntör Jenő előadása

Az MTA BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Pöntör Jenő
Tudhatjuk-e, hogy van Isten?

című előadására.

Időpont: 2017. november 14., 13 óra
Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, B.7.16 (Trapéz terem)

Az előadás absztraktja:

Ahogy látom, szigorúan arra a (metafizikai) kérdésre, hogy létezik-e Isten, a filozófia nem tud válaszolni. Elsősorban azért nem, mert a filozófia semmiről nem tudja megmondani, hogy létezik-e vagy sem. A filozófia ugyanis nem más, mint állításhalmazok logikai szerkezetének a feltárása – ennyi, nem több és nem kevesebb. Ez azonban nem jelenti azt, hogy általában az Isten-kérdésről nem mondhat a maga eszközeivel semmi érdemlegeset egy filozófus. Például válaszolhat arra az (episztemológiai) kérdésre, hogy tudható-e Isten létezése.

Előadásomban két állítás mellett érvelek. Az első, hogy a szkepticizmus-probléma elsősorban azt mutatja meg, hogy a klasszikus tudásfogalom rossz. Konkrétabban: a szkeptikus érvek arra a belátásra kényszerítenek minket, hogy vagy megválunk a „tudás” klasszikus fogalmától, vagy el kell ismernünk, hogy nem tudhatunk gyakorlatilag semmit. A második: ha olyan módon változtatjuk meg a tudásfogalmat, hogy lehetséges legyen bármit is tudnunk, akkor az Isten létezéséről való tudás is lehetségessé válik.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai