Varga Péter András előadása

A MTA BTK Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Varga Péter András
Mi a filozófiatörténet? 

című előadására.

Az előadás absztraktja:

„Igazán rémülettel gondolok e munka közben arra” – írta a fiatal Dilthey, aki ekkor éppen a Schleiermacher-levelezéskiadáson dolgozott, „hogy mennyire fontos a dátum és ezek a fiatal emberek mennyi fáradságot megtakaríthattak volna a levelezések kiadóinak, ha számításba vették volna, hogy egyszer akár máról holnapra híresek lehetnek.” Dilthey ezen levele maga is datálatlan (hasonlóan a Dilthey-levelezéskorpusz más darabjaihoz), amit szóvá is tettek levelezésének kiadói, amikor másfél évszázaddal később a filozófiatörténet-írói munkásságával együtt a filozófiai kánon részévé váló Dilthey maga is a professzionális filozófiatörténet-írás tárgyává vált. Ez az anekdotaszerű történet – még akkor is, ha feltételezzük, hogy a tagadhatatlanul ambiciózus fiatal Diltheyt éppen a kor tudományos önreprezentációs konvenciói tartották vissza levelének datálásától – tanulságos bevezetőt nyújthat filozófia és filozófiatörténet összefonódó viszonyának problémájába. Előadásomban e probléma felfejtése során – szüksége van-e a filozófiatörténet-írásnak a filozófiára? tanulhat-e az önálló gondolkodó a filozófiatörténetből? haladhat-e filozófiatörténet pusztán empirikus úton? azonos lehet-e a filozófia a saját historiográfiájával? miért fordul a filozófus a filozófiatörténethez? mi a szerepe a filozófiatörténetnek a filozófia identitáskritériumában? – a filozófiatörténet tudományelméletére vonatkozó kérdésfeltevéstől az annak ontológiájára vonatkozóhoz szeretnék eljutni, miközben a fenomenológia történetéből merített példaanyag mellett a közelmúlt német filozófia egyes szereplőinek (Ritter-iskola, W. Schapp) gondolataira igyekszem támaszkodni.

Időpont: 2018. május 31., 16.00.
Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem