Varga Péter András tanulmánya a "The Oxford Handbook of the History of Phenomenology"-ban

Az Oxford University Press kiadó "The Oxford Handbook of the History of Phenomenology" című, Dan Zahavi által szerkesztett új kötetében jelenik meg az intézetünk munkatársának, Varga Péter Andrásnak 28 oldalas tanulmánya "Husserl's Early Period: Juvenilia and the Logical Investigations" címen, amely a fenomenológia keletkezésének egy központi problémájával, nevezetesen a fenomenológiát alapító Edmund Husserl filozófiájának keletkezésével foglalkozik. A szerző kutatását az NKFOH OTKA PD105101 sz. projektje támogatta. ("A PD105101 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással az OTKA PD pályázati program finanszírozásában valósult meg.")