Bernáth László előadása

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Bernáth László
Blaise Pascal és a hit(ek) igazolásának problémája

című előadására.

Az előadás absztraktja:
Blaise Pascal híres töredékei, melyeket Gondolatok címen adtak ki, egy olyan tervezett könyvhöz készültek, amelynek fő célja a keresztény (katolikus) hit apológiája lett volna. Ám Pascal töredékei nem csupán valamely vallásos hitrendszer igazolásáról szólnak, számos töredéke azzal vet számot, hogy hogyan érdemes igazolni bármilyen állítást attól függően, hogy milyen (intellektuális) szituációban találjuk magunkat. Előadásomban a jól ismert fogadás érvet, amely amellett érvel, hogy Istenre és az Istenben való hitre kellene fogadnunk, ezeknek az igazolással kapcsolatos általános belátásoknak a kontextusában kívánom elemezni, és rámutatni arra, hogy Pascal fogadása egy nagyon speciális intellektuális szituációban nyeri el igazán értelmét. Mivel ez az intellektuális szituáció úgy áll elő, hogy valaki elfogadja azt az igazolási elvet, hogy csak azokat a hiteit nem függeszti fel, amelyeket interszubjektív evidenciákkal képes alátámasztani, ezért mind a szóban forgó intellektuális szituáció, mind a pascali fogadási ajánlat továbbra is élő és fontos kihívás.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem
Időpont: 2018. február 20., 16.00.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai