Konferencia a polgári öntudatról és a városi önkormányzatiságról

Az MTA Filozófiai Intézet kezdeményezésére kerül megrendezésre a "Polgári öntudat, városfejlesztés és önkormányzati modellek Magyarországon és Európában. A közepes és kisebb városok példája. I. Interdiszciplináris konferencia". A konferencia rövid szinopszisa a következő:

A konferencia arra az egyszerű kérdésre keresi a választ, hogy milyen lehetőségei vannak a 21. századi gazdasági-társadalmi kontextusban a közepes vagy annál kisebb városoknak a fejlődésre. Célunk az, hogy a városok működtetésében tapasztalatot szerző vezetők (városi vezetők, városi építészek, stb.) az urbanisták és a várossal tudományos szinten foglalkozók (várostörténészek és egyéb bölcsészek, szociológusok és politikatudósok, közgazdászok és jogászok) számára jöjjön létre egy olyan találkozási lehetőség, ahol alkalom nyílik a konkrét tapasztalatok és kutatási eredmények fényében általánosabb érvényű kérdések megfogalmazására, és a lehetséges válaszok megvitatására, szakmai meggyőződések, politikai nézetek és világfelfogások ütköztetésére.

A konferencia helyszíne: Balatonfüredi Helytörténeti Gyűjtemény,8230, Balatonfüred, Arany János utca 12.
A konferencia időpontja: Balatonfüred, 2018. április 6-7.
A konferencia résztvevőinek listája és egyéb adatok elérhetők a konferencia honlapján.