The Institute of Philosophy of the Research Centre of the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, together with Károli Gáspár University, is organising a conference entitled Arts and the City. The conference will be held in Budapest, on 23-24 May, 2019.

The Call for Papers is available at https://artsandthecity2019.wordpress.com/ and https://artsandthecity.webnode.hu/

KEYNOTE SPEAKERS:
ANDREW GIBSON, Royal Holloway, University of London
BERNARDINE EVARISTO, writer, London (author of Lara, Soul Tourists and Blonde Roots, among other novels)
NOÉMI SZÉCSI, writer, Budapest (author of The Finno-Ugrian Vampire and Mandragora Street 7, among other novels)

Registration fees:

Early Bird (until 30 April)
Full price: 55 EUR; partial fee waiver: 40 EUR
Student: 40 EUR; partial fee waiver: 25 EUR

Normal
Full price: 65 EUR; partial fee waiver: 45 EUR
Student: 45 EUR; partial fee waiver: 30 EUR

Partial registration fee waivers are available to participants from low and middle income countries, please apply before 31 March, 2019.

Please submit 250-word abstracts and short bios using the form under “Contact” at https://artsandthecity2019.wordpress.com/ before 15 February, 2019.

Az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja és az MTA PAB II. Szakbizottság Filozófiai Munkabizottsága konferenciát szervez Intézetünk kutatójának, Tőzsér Jánosnak egy hónapja a Kalligram Kiadó gondozásában megjelent Az igazság pillanatai című könyvéről.
 
A konferencia időpontja: 2019. 01. 17-18.
A konferencia helyszíne: MTA PAB Székház, Pécs, Jurisics Miklós u. 44.
Program:
január 17. (csütörtök):

12:00-12:30: Tőzsér János: Mit szeretnék tanulni Tőletek ezen a konferencián?
12:30-13:00: Schmal Dániel: A truizmusok és a filozófia
13:00-13:30: Demeter Tamás: A filozófia nem episztemikus vállalkozás
13:30-15:00: Ebéd
15:00-15:30: Lautner Péter: A filozófia mint episztemikus vállalkozás. A szkeptikus diagnózis
15:30-16:00: Bárány Tibor: Várj egy pillanatot, János! A filozófiai problémák megoldása mint episztemikus vállalkozás
16:00-16:30: Bekő Éva: Metafizikai igazságok és a szenvedés megszűnése: az ind filozófia mint episztemikus vállalkozás és mint terápia
16:30-17:00: Kávészünet
17:00-17:30: Szolcsányi Tibor: Önreflexív racionalitás és metafilozófiai szkepszis
17:30-18:00: Nemes László: Szókratész és az igazság pillanatai
18:00-18:30: Pöntör Jenő: Az igazság pillanatai?
január 18. (péntek):
10:00-10:30: Márton Miklós: Miért lehetünk meta-metaszkeptikusok? A disszenzusból vett érv kritikája
10:30-11:00: Réz Anna: Mennyire vagyunk szkeptikusak?
11:00-11:30: Pete Krisztián: Józan ész és a filozófia szerepe
11:30-12:00: Kávészünet
12:00-12:30: Gébert Judit: Nézetkülönbségek a közgazdaságtanban
12:30-13:00: Gyarmathy Ákos: Episztemikus vonzalom és bizonyosság Tőzsér János metafilozófiájában
13:00-13:30: Dombrovszki Áron: A metafilozófiától a tudománypolitikáig
13:30-15:00: Ebéd
15:00-15:30: Bernáth László: Miért tanulságos Tőzsér dogmatikus szkepticizmusa?
15:30-16:00: Komlósi Andrea: Episztemikus skizofrénia és szubjektív igazolás
16:00-16:30: Hankovszky Tamás: A disszenzus értéke
16:30-17:00: Kávészünet
17:00-17:30: Herpai Csaba: Episztemikus vállalkozások
17:30-18:00: Kocsis László: Filozófia konkluzív érvek nélkül. Mit jelent eljutni az "episztemikus édenbe"?

2018. december 13-án kerül sor a Vilniusi Gediminas Műszaki Egyetem Filozófia és Kommunikáció Tanszékén a Conception of Creative City within Central Europe. Historical Images and Empirical Indices című litván-magyar akadémiai bilaterális kutatási projektet záró műhelykonferenciára. A részletes programot lásd itt, magyar résztvevők előadásainak összefoglalóját lásd itt.

Szontagh Gusztáv emléktábláját avatta a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács a filozófus szülőhelyén, Csetneken, 2018. november 28-án. Az esemény sajtóvisszhangját lásd itt, intézetünk munkatársának, Mester Bélának nyomtatásban is megjelent avatóbeszédét itt.

A mellékelt képeken sorrendben: Ladislav Belányi csetneki polgármester üdvözli az egybegyűlteket; Mester Béla, az MTA BTK Filozófiai Intézetének munkatársa elmondja avatóbeszédét, amelyet Mészáros András professzor, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke fordít szlovákra; Mészáros András, Ladislav Belányi, Mester Béla és Morvai Tünde, az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője leleplezik az emléktáblát; Morvai Tünde és Mészáros András a táblával; Mészáros András, Ladislav Belányi és Mester Béla a táblával; a csetneki evangélikus gyülekezet lelkésze, Jana Ilčisková (a jobb szélen).

szontagh1   szontagh2   szontagh3   szontagh4   szontagh5   szontagh6   szontagh7

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai