Angol nyelven tart előadást Hörcher Ferenc az Educating the Soul through Art című online konferencián, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Buckingham University Szervez. Előadásának címe: Aristotelian or Platonist? Scruton's philosophy and the Great Tradition.

A konferencia részletes programja itt található. 

Mindenkit szeretettel várunk.

A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Hévizi Ottó

Rejtőzködő idő. Időmintázati kérdések A tiszta ész kritikájában

című intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

Kant kifejtett időtana látszólag egyszerűen összefoglalható. Az idő a belső érzék – vonal-mintázat képében is vizualizált – szemléleti formája, amely sémákon és alaptételeken át jut érvényre a megismerésben. Az előadás azt próbálja artikulálni a mintázatok (kognitív elrendezések) "nyelvén", hogy amennyire szegényes, egysíkú Kantnál ez a manifeszt időtan a maga megejtő egyszerűségében, annyira gazdag, tágas, sokágú és többrétegű az árnyékában meghúzódó, látens időbölcselet, különösen, ami például a kozmológiai eszmét, vagyis a „világ” fogalmát illeti.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4, B.7.16. (Trapéz terem)

Időpont: 2020. szeptember 29. (kedd), 15. óra

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül, online is lehet csatlakozni:

https://meet.jit.si/Ismelm_muhely_szeminarium

A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Klima Gyula (Fordham University)

Whatever Happened to Efficient Causes?

című online intézeti előadására.

Az előadás angol nyelvű összefoglalója:

To dispel any possible false hopes at the beginning, I do not know the answer to the question raised in the title. All I am going to argue for in this paper is that “a funny thing happened” to efficient causes, or rather to our notion of them, “on the way” into modern philosophy and science; indeed, that “the funny thing” that happened was a paradigmatic change well worth investigating in a more comprehensive fashion than the confines of a single lecture would allow.

Kommentátor: Gyenis Balázs (BTK FI)

Időpont: 2020. szeptember 22. (kedd), 14. óra

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlakozni:

https://meet.jit.si/Filozófiai_intézet_szeminárium

A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Ujvári Márta (Budapesti Corvinus Egyetem)

Holizmus Újra a Színen: Meddig Kövessük a Trendet?

című online intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

Áttekintem a metafizika újabb holista trendjeit, egy tentatív tipológiát adva hozzá. A kompozíció nem-lineáris módját tartom a holizmus megkülönböztető vonásának, a jól ismert antiredukcionizmusa és emergentizmusa mellett. Azokat a holista nézeteket tartom ígéretesnek, amelyek tartózkodnak az extrém relácionizmustól, ami tagadja az önálló partikulárék létezését; illetve azon nézeteket tartom ígéretesnek, amelyek tartózkodnak egy artikulálatlan, mindent átfogó egész posztulálásától, ahol  sem a relációk, sem a terminusok nem számítanak valódi ontológiai tényezőnek. A végső javaslat az, hogy a holista perspektíva, egyensúlyban a beépített korlátok határt szabó szerepével működöképessé teheti ezt a fajta metafizikát.

Kulcsszavak: holizmus, nem-lineáris kompozíció, neo-Arisztoteliánizmus, relácionizmus, monizmus

Kommentátor: Kertész Gergely (BTK FI)

Időpont: 2020. szeptember 8. (kedd), 14. óra

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlakozni:

https://meet.jit.si/Filozófiai_intézet_szeminárium

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Filozófiatörténet és Eszmetörténet Osztálya

szeretettel meghív minden érdeklődőt kutatószemináriuma őszi félévének nyitóelőadására:

Rafał Smoczyński (IFiS PAN, Varsó)

A self-orientalizing positioning towards the European ‘core’

Working notes on making good and bad citizens in Poland

Az előadás összefoglalója itt, prezentációja itt elérhető el.

Új időpont: 2020. szeptember 15. (kedd) 11. óra

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlakozni:

https://meet.jit.si/Osztalyszeminarium.FilEszme

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai