mgomori 
 
 

assistant research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group

 

Philosophy of physics

Phone numbers
 
Room number

 

+36 1 224 6700/4169
 
B.7.26.
Research area

 

philosophical foundations of relativity theory; probability in physics

Research project

 

A formal approach to the metaphysical foundations of physics (NKFIH K115593, 2015-2019)

Teaching

 

Department of Logic, Eötvös University Budapest, philosophy of science

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Gömöri Márton: Valószínűség, véletlen és a közösok-elv, Magyar Filozófiai Szemle 62:3 (2018)

M. Gömöri, L. E. Szabó: On the Persistence of the Electromagnetic Field, Journal for General Philosophy of Science 49:102 (2018), pp. 1-19.

M. Gömöri, T. Placek: Small probability space formulation of Bell's theorem, In G. Hofer-Szabó and L. Wronski (eds.) Making it Formally Explicit: Probability, Causality and Indeterminism (European Studies in Philosophy of Science, 6), Springer, New York 2017, pp. 109–127.

M. Gömöri , B. Gyenis, G. Hofer-Szabó: How do macrostates come about?, In G. Hofer-Szabó and L. Wronski (eds.) Making it Formally Explicit: Probability, Causality and Indeterminism (European Studies in Philosophy of Science, 6), Springer, New York 2017, pp. 213–229.

M. Gömöri, L. E. Szabó: Formal statement of the special principle of relativity, Synthese 192 (2015), pp. 2053–2076.

kis jakab dora
 
 
 

junior research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Önéletrajz


List of publications

Research group
 

 Practical philosophy

Phone numbers
 
Room number
 
 

+36 1 224 6700/186

01

Kutatási terület
 

The political philosophy of John Rawls, contemporary political philosophy, the political theory of Thomas Aquinas

Kutatási projekt
 

The implicit personality-concept of John Rawls

Oktatási tevékenység
 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

2016: "Rawls és a szerződéselméleti hagyomány."
In: Laczkó Sándor (szerk.) Az agresszió. 485 p., Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó,2016. pp. 417-426. (Lábjegyzetek Platónhoz; 14.)

2015: “Dominican Influences On Aquinas' Notion of Mixed Government”: Annual of Medieval Studies at CEU. Vol. 21. Central European University, Budapest.

"Atomizmus vagy közösségelvűség?: A rawlsi koncepció változása és a kommunitárius kritikák." pp. 3-17. Working Papers in Philosophy, 2015/7. Kovács Gábor (szerk.)

2013: „A jogi büntetés igazolásának lehetséges alapelvei”, Tanulmányok: Filozófiatudományi Doktori Iskola ,Mûvészettörténet-tudományi Doktori Iskola-Asteriskos 4. 243-255.

2011: “A Mennyei Királyságtól a liberális demokráciáig”, Phronesis, 2011 tavasz-nyár.

 

deo
 
 
 

postdoctoral research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group
 

History and Philosophy of Science

Phone numbers
 
Room number
 
+36 1 224 6700/4166
 
B.7.12.
Research area
 

19-20th century German epistemology and theory of science; phenomenology

Research project
 

Morals and Science, MTA Lendület Programme

Teaching
 

--

Selected publications from the last five years
 
1. A kontinentális filozófia kezdetei. Esettanulmány a korai Edmund Husselről. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2013.
2. Kortársunk Husserl. Varga Péter Andrással közösen. Tanulmány, bevezető, függelék, szerkesztés. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2013.
3. „Wogegen wandte sich Husserl 1891? Ein Beitrag zur neueren Rezeption des Verhältnisses von Husserl und Frege”, in: Husserl Studies  28, 2012, 95–120.
4.„Sartre és Merleau-Ponty szakítása” (másodközlés – lásd: 23), in: Ullmann Tamás–Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. L'Harmattan, Budapest, 2011.
5. "Korszerűség, transzcendentalizmus, zárójelbe tett tudomány. Edmund Husserl hatvanas évekbeli recepciójának helye a magyar filozófiai életben", in: Századvég 63, 87-108.


szucslaszlo 
 
 

postdoctoral research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group
 

Political and Moral Philosophy

Phone numbers
 
Room number
 
+36 1 224 6700/4188
 
B.7.21.
Research area
 

Critical theory of society, discourse ethics, theory of recognition, theory of democracy,  social philosophies in the 20th century, philosophy of Jürgen Habermas

Research project
 

"Social philosophies of human dignity", MTA Premium Postdoctoral Research Fellowship Program (1 September 2016 - 31 August 2019)

Teaching
 

"Reconsidering the notion of sovereignty", Institute of Political Science, Corvinus University of Budapest

Selected publications from the last five years
 

Demokrácia – méltóság nélkül. A Pegida mozgalom az elfelejtett „Heimat” vonzásában, In: Laczkó Sándor (szerk.) Az emlékezet. (Lábjegyzetek Platónhoz; 15.), Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, 2017. 329-342.

Hányféleképp lehetünk szabadok?: Axel Honneth és az individuális szabadság társadalmi rekonstrukciója, Magyar Filozófiai Szemle 2016/60, 70-88.

The Human Rights in Habermas's Discursive Democracy, Acta Universitatis Sapientiae Communicatio, 2016/3, 1-14.

Kísérlet a magyar hivatalos filozófiai élet Nyugat-képének rekonstrukciójára (1957–1980), Szociológiai Szemle, 2016/26, 18-48.

A kommunikatív hatalom és az emberi jogok: Jürgen Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években, Budapest, Gondolat, 2015.

Varga2016
 
 
 

research group leader designated as the deputy of the director in charge of research, scientific director of the Archives of Philosophy in Hungary, scientific secretary of the institute

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group
 

History of Modern Philosophy

Phone number
 
Room number
 
+36 1 224 6700/4176
 
B.7.23.
Research area
 

Edmund Husserl and early phenomenology, the School of Brentano, late nineteenth and early twentieth century German philosophy in general (including its contemporaneous Hungarian reception), historiography of phenomenology

Research project
 

The Origins of Phenomenology (OTKA PD 105101, 2014-2018, finished)

Teaching
 

--

Selected publications from the last five years
 

Varga, Peter Andras. 2018. “Husserl’s Early Period: Juvenilia and the Logical Investigations.” In The Oxford Handbook of the History of Phenomenology, edited by Dan Zahavi, 107–134. Oxford: Oxford University Press.

Varga, Peter Andras. 2017. “Eugen Enyvvari’s Road to Göttingen and Back: A Case Study in the Transleithanian Participation in Early Phenomenology (with an Appendix of Edmund Husserl’s Two Unpublished Letters to Enyvvari).” Studies in East European Thought 69 (1): 57–78.

Varga, Peter Andras. 2016. “The Non-Existing Object Revisited: Meinong as the Link between Husserl and Russell?” In Existence, Fiction, Assumption. Meinongian Themes and the History of Austrian Philosophy, edited by Mauro Antonelli and Marian David, 27–58. Meinong Studies / Meinong Studien 6. Berlin: Walter de Gruyter.

Varga, Peter Andras. 2016. “The Impersonalien Controversy in Early Phenomenology. Sigwart and the School of Brentano.” Brentano Studien 14: 229–280.

Varga, Peter Andras. 2015. “Was hat Husserl in Wien außerhalb von Brentanos Philosophie gelernt? Über die Einflüsse auf den frühen Husserl jenseits von Brentano und Bolzano.Husserl Studies 31 (2): 95–121.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai