Hévizi Ottó


Hevizi Otto 
 
 

tudományos tanácsadó

Email: hevizi.otto at btk.mta.hu

Önéletrajz


Publikációs lista (mtmt)

Kutatócsoport
 

Vallásfilozófiai és hermeneutikai kutatócsoport

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
 

+36 1 224 6700/650

TTI. II. em. 204.

Kutatási terület
 

filozófiatörténet (Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Lukács), esztétika, etika

Kutatási projekt
 

Oktatási tevékenység
 

Debreceni Egyetem Filozófiai Intézet, habil. egyetemi tanár

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Idő és szinkretizmus. Állandó tekintettel Nietzschére. Kalligram Kiadó, 2013, 595 old.

Próbakövek. Van-e aranyszabály ércnél maradandóbb? Kalligram Kiadó, 2016, 418 old.

Kant és a „szellem gyötrelme”. Rémálom-nyomozás két szakaszban. Híd, 2016, (3) 63-83. old.

A Tengelyi-alternance. BUKSZ 2015, 27: (1) 73-76. old.

Diakritikai etika : Tengelyi László Kant-képének és időfelfogásának erkölcsfilozófiai hozadékéról. Korunk 2015, 3 : (6) 73-80. old.

 
     

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai